PETRO FORESIGHT – 2030

I dag har Nord-Norge tre feltsenter i drift med Norne, Skarv og Snøhvit. Rystad Energy viser i den nye Petro Foresight 2030 at de forventer åtte nye feltsenter i drift før 2030. Dette vil gjøre at de årlige drifts- og investeringskostnadene i Nord-Norge vil kunne nå et nivå på opp mot 200 milliarder, ikke langt fra kostnadsnivået som da vil være i Nordsjøen.

Nye medlemmer

Siste nytt fra...