12.10.2016 11:23

Forventer milliarder av fat

Det er gode grunner til å tro at det kan ligge enorme mengder olje langt øst i Barentshavet. Langt mer enn Oljedirektoratets ressursanslag antyder, melder geo365.no. (Foto: News On Request/Eni Norge)
Les hele saken ...

PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

Siste nytt fra...