PETRO FORESIGHT – 2030

Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittelig årlig vekst på rundt 18% frem mot 2020. Den sterkeste delen av veksten vil være fra 2018 til 2020. Fra 2020 frem mot 2030 vil den årlige veksten kunne være 6%.

Dagens oljepris

Nytt fra medlemsbedriftene

12. august - Nyheter

Etablerer olje- og gassklynge i Kirkenes

Et hovedformål med å innlede samarbeidet er å bidra til ytterligere verdiskapning og etableringen av flere lokale arbeidsplasser. På bildet partene i samarbeidet. Foto: Petro Media

Siste nytt fra...