RSS feed
10.september - Nyheter - Medlemsbedrifter

En samling i nord

SAMLET OG KLARE: Representanter for ledelsen og medlemmer i Oil and Gas Cluster Helgeland er samlet og erobringsklare under årets Offshore Europe i Aberdeen. (Foto: Doublethink/Magnus Birkenes)

Offshore Europe 2015: Etter tiår med forsøk på å samle kreftene for fremstøt i markedet har industriklyngen på Helgeland nå etablert en felles front. Bitene begynner å falle på plass.

Olje- og gassaktivitet i Norges nordlige strøk har i tiår være preget av usikkerhet, diskusjoner rundt baseplasseringer og lokasjoner og mer eller mindre flyktige sammenslutninger av mennesker og bedrifter. Det er nå i ferd med å endre seg. Denne uken står representanter for Olje- og Gassklynge Helgeland på felles stand i Aberdeen, mer samlet enn noen gang før.

Ny klynge i nord, samlet giv
– Vi har fått et tungt miljø på Helgeland nå; så tungt at det er naturlig å basere et nordnorsk samarbeid på det. Å bygge opp et konkurrerende miljø en annen plass vil ta for lang tid og ressurser, og vi vil heller la den interne dynamikken vår få positive ringvirkninger, sier Bjørn Audun Risøy, prosjektleder for klyngen og daglig leder for Kunnskapsparken Helgeland, til petro.no fra den nordnorske delen av Innovasjon Norges paviljong på Offshore Europe.

– Nå er klyngen på Helgeland offisielt etablert, og de siste tre årene har vi jobbet hardt for å samle krefter og visjoner, lage felles møteplasser for bedriftene og bli trygge på hverandre. Nå skal vi ut og selge oss selv med samlet front, legger han til.

Forutsetningene er gode. Helgeland blir av Risøys kollegaer omtalt som «Norges mest underkommuniserte industriklynge», med en årlig eksportverdi på over 50 milliarder kroner. Olje og gass utgjør en liten del, men dette vil de nå endre på.

Fra gammelt til nytt

– Vi har veldig gode forutsetninger for vekst nå, spesielt fordi vi har investert såpass store summer i utvikling av infrastruktur og logistikk. Samkjøringen vi nå holder på å gjøre internt i klyngen vil også føre til store kostnadsbesparelser, understreker operasjonssjef Frank Karlsen fra nylige utvidede Sandnessjøen Havn.

Er disse investeringene usikre som en følge av det nedadgående markedet?

– Ikke egentlig. Det er mye usikkerhet i markedet, ja, men må av grunnlaget vårt er lagt på vedtatte satsinger fra oljeselskapene og operatørene. Aasta Hansteen er en buffer, sier Charles Lien fra Bring Logistics på Helgeland.

– Dessuten ser mange av operatørene det på som en fordel å knytte til seg lokale, mindre aktører nå, for å sikre effektivitet og lave kostnader. Det er en av styrkene våre; fleksibilitet og kort responstid i kombinasjon med erfaring. Vi er på ingen måte nybegynnere her. Klyngen er ung, men alle de små samkjøringsutfordringene vi hadde da vi startet opp er nå borte. 2014 ble et rekordår, og vi er positive til fremtiden, legger Risøy til.

Politisk drahjelp
For å etablere Helgeland som et attraktivt partnerområde trengs det mer enn gode forhåpninger fra lokale bedrifter. Er politikerne på banen?

– Det vi ser er at fylkeskommunen er mye mer engasjert enn tidligere, og jobber nå aktivt for å dra fokus på oss. Vi er allerede en av landets sterkeste industrikommuner, og politikerne ser verdien i å hjelpe oss med en omstilling fra gammel til ny industri, sier Karlsen.

Oil and Gas Cluster Helgeland teller nå 54 medlemmer, og lederne ønsker nå at medlemsbedriftene skal knytte tettere bånd til andre norske klynger for læring og samarbeid.

– Det er en av grunnene til at vi er her i Aberdeen nå; for å markedsføre alt vi kan tilby, og møte andre norske aktører for samarbeid. Nå er vi klare til å komme oss ut, samlet, sier Risøy.

Publiseres i samarbeid med Petro Media News
En samling i nord