RSS feed
14.desember - Nyheter - Medlemsbedrifter

Ærfugl skaper optimisme og forventninger på Helgeland

I dag ble PUD levert og denne uken ble det også offentliggjort at Aker Solutions og Subsea 7 er tildelt kontrakter på den kommende utbyggingen av Ærfugl. På Helgeland forventer vi betydelig aktivitetsøkning, sier Andreas Inselseth i OGH og Ståle Edvardsen i ASCO.

I dag overleverte operatør Aker BP sin plan for utbygging og drift av Ærfugl til myndighetene. Tidligere denne uka ble det offentliggjort at Aker Solutions og Subsea 7 er tildelt kontrakter tilknyttet prosjektet.

Forventer høy aktivitet i regionen
På Helgeland blir nyheten møtt med optimisme og forventninger. Prosjektleder i Olje- og gassklynge Helgeland og Petro Arctic-representant på Helgeland, Andreas Inselseth, venter at Ærfugl-utbyggingen vil gi aktivitet og ringvirkninger i regionen.

Vi forventer at Ærfugl-feltet vil generere stor aktivitet på Helgeland, spesielt knyttet til fabrikasjon av undervannsstrukturer og base- og logistikktjenester. Operatør Aker BP har vært tydelige på at lokale leveranser ville bli vektlagt når disse kontraktene skulle tildeles, og vi forventer at dette gir resultater.

Konkurransedyktig leverandørindustri lokalt

På Helgeland har vi et bredt og konkurransedyktig leverandørmiljø og det forventes at aktivitetene hos Aker Solutions og Subsea 7 vil resultere i oppdrag for flere lokale selskaper, sier Inselseth.

Han mener at forholdene ligger godt til rette for at Ærfugl vil gi lokal verdiskaping; Aker Solutions er godt representert med fabrikasjonsverksted og ingeniørkontor i Sandnessjøen, og Subsea 7 har gitt gode tilbakemeldinger på leveransene fra lokal leverandørindustri i forbindelse med deres arbeid på Aasta Hansteen-prosjektet.

Også basesjefen på ASCO base i Sandnessjøen, Ståle Edvardsen, er positiv til den kommende utbyggingen. Vi venter økt aktivitet ved forsyningsbasen i Sandnessjøen når Ærfugl skal bygges ut. De seks planlagte brønnene i de to fasene vil medføre boreaktivitet som erfaringsvis skaper stor aktivitet på land. Vi har også gode erfaringer fra støtte til offshore-fartøy som brukes i undervannsaktiviteter og rørlegging, sier Edvartsen.

Vi går nå inn i en periode med høy aktivitet knyttet til Aasta Hansteen og utbyggingen av Ærfugl vil bidra til at aktiviteten holder seg på et høyt nivå i flere år fremover avslutter basesjefen.

Ærfugl-feltet skal knyttes til Skarv FPSO og det forventes at det skal investeres ca. 10 mrd. kroner.
Ærfugl skaper optimisme og forventninger på Helgeland