Meninger i nord

Kronikkspalten som kommenterer, utfordrer og tar temperaturen på olje- og gassvirksomheten i nord. Petro Arctic har samlet noen av de viktigste stemmene i landsdelen og vil hver mandag servere en ny kronikk på vår nyhetsportal.  Vi oppfordrer våre lesere til å kommentere og diskutere spørsmålene og meningene som våre kronikkører tar opp.    Knut Harald Nygård - Statoil

Vice President 
DPN ON Northern Area Initiative
Knut Harald Nygård er ny direktør for Statoils Nordområdeinitiativ med Harstad som kontorsted men hele Nord-Norge som arbeidsområde. Nygård er kjent for mange som letedirektøren som stod bak funn som Skrugard og Havis i Barentshavet. Nygård er utdannet geofysiker fra NTNU og har jobbet i Statoil i en årrekke, i ulike stillinger innen leting, utvikling og drift. Nygård er opprinnelig fra Grytøya utenfor Harstad men bor i dag med tre barn og kone i Harstad. På fritiden er han aktiv fotballtrener, skiløper, jeger og fisker. Blant mye annet.


Yngve Vassmyr 

Adm. Dir. for Subsea 7 
Yngve Vassmyr har jobbet i petroleumsindustrien i ca. 30 år hvorav 20 år i Statoil.  Fra 2009 til 2012 var Yngve Adm. Dir i Front Exploration og arbeidet en liten periode i Dong Energy som Business Development Manager før han fra 1.1.2014 begynte som Adm. Dir. for Subsea 7 med ansvar for Tromsø kontoret.


Arvid Jensen, partner/seniorrådgiver

Bedriftskompetanse AS
Arvid Jensen er styreleder i Petro Arctic. I tillegg har han verv både som styreleder og styremedlem i selskap og organisasjoner innenfor ulike områder innen både privat og offentlig sektor. Blant annet er Jensen styreleder i NHO Finnmark og styremedlem i Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

I 1981 etablerte han rådgivingsselskapet Bedriftskompetanse i Hammerfest. Her innehar han stilling/funksjon som partner/seniorrådgiver og styreleder/styremedlem. Bedriftskompetanse er det ledende rådgivingsselskapet innen forretningsutvikling og lederrådgiving i Nord-Norge. 

Arvid Jensen er født i 1952 og er utdannet siviløkonom fra NHH med tilleggsutdannelse i psykologi og jus. 


Marianne Sivertsen Næss  - Videregående skole
Rektor - Varaordfører i Hammerfest kommune


Marianne Sivertsen Næss har vært rektor ved Hammerfest videregående skole siden 2011. I tillegg er hun valgt til varaordfører i Hammerfest kommune fra samme år. Marianne har en master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, samt utdanning innen prosjektledelse. Hun har tidligere arbeidet som lærer i grunnskole og voksenopplæring, før hun begynte sitt femårige stillingsforhold i Helse Finnmark som leder for kvalitetsseksjonen. Her hadde hun blant annet ansvar for opplæring, forskning og lederutvikling. 


Bjørn Bjørgve - ENI Norge

Industrial Coordinator & Public Relations

Bjørn Bjørgve har vært hos Eni Norge siden 2009 med bl.a. ansvar for oppbygging av kompetanse og leverandørindustri lokalt og regionalt i nord. Siviløkonomen kom til Eni Norge fra lederstillingen i det Statoil-tilknyttede utviklingsselskapet Pro Barents som også hadde som hovedformål å få fart på leverandørutviklingen i regionen! Før det arbeidet Bjørgve som direktør i Hammerfest Næringshage i 6 år med hovedoppgave å etablere petroleumsrelaterte industriselskaper i nord. Han har hatt en rekke styreverv, ikke minst i oppstartbedrifter, og han har hele veien vært aktiv i dialog og debatt i Nord-Norge, ikke minst fra talerstoler både regionalt og nasjonalt.  Har også jobbet som rådgiver innen bedrifts- og næringsutvikling hos Bedriftskompetanse. Sine aller første år i arbeidslivet gjorde han unna i Sparebank1 Nord-Norge, sist som banksjef personmarked i Region Vest-Finnmark.


Rita Lekang


Rita Lekang har vært Distriktssekretær for LO i Nordland fra 2009. Utdannet bioingeniør, med etterutdanning i administrasjon og ledelse. Arbeidet ved Nordlandssykehuset fra 1980 -89. Fra 1989 fram til 1997 hadde hun heltidstillitsverv i Norsk Kommuneforbund. Valgt som LO- Sekretær i LOs ledelse fra 1997-2009. Lang erfaring med styrearbeid og sitter i dag bl.a. som styreleder i Innovasjon Norge i Nordland. Leder i Y-nemda og styreleder ved Fakultet for Professjonsstudier.


Trond Haukanes

Direktør, Nord-Norges Europakontor 
Trond Haukanes kommer fra Austevoll i Hordaland. Han har bodd i over 20 år i Kirkenes hvor han har vært engasjert i næringslivet, spesielt rettet mot Russland. Haukanes har jobbet innenfor skipsverftsindustrien i mange år og har vært med på utvikle Kimek til et av landsdelens største mekaniske miljøer. Han har også vært leder for Sør-Varanger Invest og bringer med seg lang og omfangsrik erfaring fra næringslivet i Nord-Norge. Trond Haukanes har også sittet i Nordområdeutvalget. Siden desember 2013 har han vært direktør ved Nord-Norges Europakontor. Der jobber han med å ivareta interessene til Nord-Norge, ved å spille inn synspunkter på EUs politikkutvikling som angår landsdelen.


Ketil Holmgren - Polarbase Norseagroup

Viseadm. direktør

Ketil Holmgren er 52 år født og oppvokst i Hammerfest. Utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø. Arbeider i dag som viseadm direktør i Polarbase AS og skal fra 1. juli overta som adm. direktør. Har tidligere arbeidet som prosjektsjef og lokasjonsleder i Aibel med ansvaret for V&M kontrakten på Hammerfest LNG og Aibel sin lokasjon i Hammerfest. Han har hatt en rekke styreverv innenfor privat og offentlig virksomhet.

Trond Slettbakk

Adm. direktør Kunnskapsparken Nord AS
Trond Slettbakk har vært leder for Kunnskapsparken i Harstad 2005-2008 og for Kunnskapsparken Nord fra 2008. Kunnskapsparken Nord er en regional industrirettet inkubator med hovedmål å bidra til utvikling av robuste leverandørbedrifter innen petroleum, oljevern og oljevernberedskap i Nordland og Troms til og med Tromsø.

15.januar - Nyheter

Vi er skuffet, men gir oss ikke

Venstre og Trine Skei Grande fikk det som de ville. Konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja settes på vent fram til...
31.oktober - Meninger i nord

Forventning og håp i Barentshavet

Årets boringer har bevist at vi kan drive trygt og effektivt i Barentshavet - kronikk av Dan Tuppen, Statoils letesjef i Barentshavet
12.desember - Meninger i nord

Olje og gass gir ringvirkninger i nord

Reiselivsnæringen i Hammerfest har økt omsetningen med 130 millioner kroner på to år, som en konsekvens av Goliat-utbyggingen - stikk i strid med...
01.desember - Meninger i nord

Oljepolitikk - følelser eller fakta?

Arbeiderpartiet i Nord-Norge er splittet i synet på oljeleiting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. AUF og tidligere AUF-er har ledet an innad i...
30.mars - Meninger i nord

Trenger vi industrien i nord?

Det kan synes merkelig at LO og NHO stiller dette spørsmålet, men den siste tids debatt preges av skepsis og mistillit til investeringer og vekst i...
19.februar - Meninger i nord

Teknologiutvikling styrker Barentshavets...

I årets utgave av Petro Foresight 2030 har partnerskapet valgt å fremheve betydningen av teknologiutvikling som verktøy for styrking av Barentshavets...
10.november - Nyheter

Markedet svinger, troen består

En oljepris som landet hardt etter et fritt fall. Et kommune- og fylkestingsvalg som var grønnere enn noen gang før. Negative analytikere. Ingenting...
13.februar - Meninger i nord

Stormfulle dager i nord!

Jubel på lang sikt – Krevende utfordringer de nærmest årene - av Petro Arctic direktør, Kjell Giæver.
30.januar - Meninger i nord

Petro-kommentar fra Helgeland

Eirik Hansen gir sitt syn på 23.runden og de ulike TFO 'ene med fokus på Norskehavet Nord.
06.oktober - Nyheter

De blå næringene i Nord Norge

Levert-rapporten for 2013 er offentliggjort. Nordnorske leverandørbedrifter til oljeindustrien har levert varer og tjenester for 4,7 mrd kroner og har...
19.august - Meninger i nord

Nord – Norge i verdensklasse.

Meninger i Nord av Rita Lekang -Distriktssekretær for LO i Nordland - De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange...
06.juni - Meninger i nord

Snart sommer

Vi vet det vil komme mer gjennom funnene og utbyggingsprosjektene tilknytta Aasta Hansteen, Goliat og Johan Castberg. - Meninger i Nord av Knut...
28.mai - Meninger i nord

Eksamenstid og veien videre

Meninger i Nord av Yngve Vassmyr Adm. Dir. for Subsea 7 - Det er eksamenstid og snart er skolen slutt for mange.
10.april - Meninger i nord

Ringvirkninger kommer ikke av seg selv.

Økt aktivitet fører til mer fokus på samferdsel og annen infrastruktur. Veiene trenger vedlikehold, havner må utbedres og flyplasser må bygges og...
10.mars - Nyheter

La oss snakke om havet

Når det blåser opp - Men det er ikke hver dag at forholdene er som i dag. For oss som bor her i nord vet vi at det andre dager kan være adskillig mer...
03.mars - Meninger i nord

Fortsatt grunn til optimisme i nord

Når vi ser omfanget av en 23. runde med et betydelig antall nye blokker i Barentshavet sørøst og høyst sannsynlig tilførsel av nytt leteareal i Maud...