Meninger i nord

Kronikkspalten som kommenterer, utfordrer og tar temperaturen på olje- og gassvirksomheten i nord. Petro Arctic har samlet noen av de viktigste stemmene i landsdelen og vil hver mandag servere en ny kronikk på vår nyhetsportal.  Vi oppfordrer våre lesere til å kommentere og diskutere spørsmålene og meningene som våre kronikkører tar opp.    Knut Harald Nygård - Statoil

Vice President 
DPN ON Northern Area Initiative
Knut Harald Nygård er ny direktør for Statoils Nordområdeinitiativ med Harstad som kontorsted men hele Nord-Norge som arbeidsområde. Nygård er kjent for mange som letedirektøren som stod bak funn som Skrugard og Havis i Barentshavet. Nygård er utdannet geofysiker fra NTNU og har jobbet i Statoil i en årrekke, i ulike stillinger innen leting, utvikling og drift. Nygård er opprinnelig fra Grytøya utenfor Harstad men bor i dag med tre barn og kone i Harstad. På fritiden er han aktiv fotballtrener, skiløper, jeger og fisker. Blant mye annet.


Yngve Vassmyr 

Adm. Dir. for Subsea 7 
Yngve Vassmyr har jobbet i petroleumsindustrien i ca. 30 år hvorav 20 år i Statoil.  Fra 2009 til 2012 var Yngve Adm. Dir i Front Exploration og arbeidet en liten periode i Dong Energy som Business Development Manager før han fra 1.1.2014 begynte som Adm. Dir. for Subsea 7 med ansvar for Tromsø kontoret.


Arvid Jensen, partner/seniorrådgiver

Bedriftskompetanse AS
Arvid Jensen er styreleder i Petro Arctic. I tillegg har han verv både som styreleder og styremedlem i selskap og organisasjoner innenfor ulike områder innen både privat og offentlig sektor. Blant annet er Jensen styreleder i NHO Finnmark og styremedlem i Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet.

I 1981 etablerte han rådgivingsselskapet Bedriftskompetanse i Hammerfest. Her innehar han stilling/funksjon som partner/seniorrådgiver og styreleder/styremedlem. Bedriftskompetanse er det ledende rådgivingsselskapet innen forretningsutvikling og lederrådgiving i Nord-Norge. 

Arvid Jensen er født i 1952 og er utdannet siviløkonom fra NHH med tilleggsutdannelse i psykologi og jus. 


Marianne Sivertsen Næss  - Videregående skole
Rektor - Varaordfører i Hammerfest kommune


Marianne Sivertsen Næss har vært rektor ved Hammerfest videregående skole siden 2011. I tillegg er hun valgt til varaordfører i Hammerfest kommune fra samme år. Marianne har en master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, samt utdanning innen prosjektledelse. Hun har tidligere arbeidet som lærer i grunnskole og voksenopplæring, før hun begynte sitt femårige stillingsforhold i Helse Finnmark som leder for kvalitetsseksjonen. Her hadde hun blant annet ansvar for opplæring, forskning og lederutvikling. 


Bjørn Bjørgve - ENI Norge

Industrial Coordinator & Public Relations

Bjørn Bjørgve har vært hos Eni Norge siden 2009 med bl.a. ansvar for oppbygging av kompetanse og leverandørindustri lokalt og regionalt i nord. Siviløkonomen kom til Eni Norge fra lederstillingen i det Statoil-tilknyttede utviklingsselskapet Pro Barents som også hadde som hovedformål å få fart på leverandørutviklingen i regionen! Før det arbeidet Bjørgve som direktør i Hammerfest Næringshage i 6 år med hovedoppgave å etablere petroleumsrelaterte industriselskaper i nord. Han har hatt en rekke styreverv, ikke minst i oppstartbedrifter, og han har hele veien vært aktiv i dialog og debatt i Nord-Norge, ikke minst fra talerstoler både regionalt og nasjonalt.  Har også jobbet som rådgiver innen bedrifts- og næringsutvikling hos Bedriftskompetanse. Sine aller første år i arbeidslivet gjorde han unna i Sparebank1 Nord-Norge, sist som banksjef personmarked i Region Vest-Finnmark.


Rita Lekang


Rita Lekang har vært Distriktssekretær for LO i Nordland fra 2009. Utdannet bioingeniør, med etterutdanning i administrasjon og ledelse. Arbeidet ved Nordlandssykehuset fra 1980 -89. Fra 1989 fram til 1997 hadde hun heltidstillitsverv i Norsk Kommuneforbund. Valgt som LO- Sekretær i LOs ledelse fra 1997-2009. Lang erfaring med styrearbeid og sitter i dag bl.a. som styreleder i Innovasjon Norge i Nordland. Leder i Y-nemda og styreleder ved Fakultet for Professjonsstudier.


Trond Haukanes

Direktør, Nord-Norges Europakontor 
Trond Haukanes kommer fra Austevoll i Hordaland. Han har bodd i over 20 år i Kirkenes hvor han har vært engasjert i næringslivet, spesielt rettet mot Russland. Haukanes har jobbet innenfor skipsverftsindustrien i mange år og har vært med på utvikle Kimek til et av landsdelens største mekaniske miljøer. Han har også vært leder for Sør-Varanger Invest og bringer med seg lang og omfangsrik erfaring fra næringslivet i Nord-Norge. Trond Haukanes har også sittet i Nordområdeutvalget. Siden desember 2013 har han vært direktør ved Nord-Norges Europakontor. Der jobber han med å ivareta interessene til Nord-Norge, ved å spille inn synspunkter på EUs politikkutvikling som angår landsdelen.


Ketil Holmgren - Polarbase Norseagroup

Viseadm. direktør

Ketil Holmgren er 52 år født og oppvokst i Hammerfest. Utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø. Arbeider i dag som viseadm direktør i Polarbase AS og skal fra 1. juli overta som adm. direktør. Har tidligere arbeidet som prosjektsjef og lokasjonsleder i Aibel med ansvaret for V&M kontrakten på Hammerfest LNG og Aibel sin lokasjon i Hammerfest. Han har hatt en rekke styreverv innenfor privat og offentlig virksomhet.

Trond Slettbakk

Adm. direktør Kunnskapsparken Nord AS
Trond Slettbakk har vært leder for Kunnskapsparken i Harstad 2005-2008 og for Kunnskapsparken Nord fra 2008. Kunnskapsparken Nord er en regional industrirettet inkubator med hovedmål å bidra til utvikling av robuste leverandørbedrifter innen petroleum, oljevern og oljevernberedskap i Nordland og Troms til og med Tromsø.

31.oktober - Meninger i nord

Forventning og håp i Barentshavet

Årets boringer har bevist at vi kan drive trygt og effektivt i Barentshavet - kronikk av Dan Tuppen, Statoils letesjef i Barentshavet
12.desember - Meninger i nord

Olje og gass gir ringvirkninger i nord

Reiselivsnæringen i Hammerfest har økt omsetningen med 130 millioner kroner på to år, som en konsekvens av Goliat-utbyggingen - stikk i strid med...
01.desember - Meninger i nord

Oljepolitikk - følelser eller fakta?

Arbeiderpartiet i Nord-Norge er splittet i synet på oljeleiting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. AUF og tidligere AUF-er har ledet an innad i...
30.mars - Meninger i nord

Trenger vi industrien i nord?

Det kan synes merkelig at LO og NHO stiller dette spørsmålet, men den siste tids debatt preges av skepsis og mistillit til investeringer og vekst i...
19.februar - Meninger i nord

Teknologiutvikling styrker Barentshavets...

I årets utgave av Petro Foresight 2030 har partnerskapet valgt å fremheve betydningen av teknologiutvikling som verktøy for styrking av Barentshavets...
10.november - Nyheter

Markedet svinger, troen består

En oljepris som landet hardt etter et fritt fall. Et kommune- og fylkestingsvalg som var grønnere enn noen gang før. Negative analytikere. Ingenting...
13.februar - Meninger i nord

Stormfulle dager i nord!

Jubel på lang sikt – Krevende utfordringer de nærmest årene - av Petro Arctic direktør, Kjell Giæver.
30.januar - Meninger i nord

Petro-kommentar fra Helgeland

Eirik Hansen gir sitt syn på 23.runden og de ulike TFO 'ene med fokus på Norskehavet Nord.
06.oktober - Nyheter

De blå næringene i Nord Norge

Levert-rapporten for 2013 er offentliggjort. Nordnorske leverandørbedrifter til oljeindustrien har levert varer og tjenester for 4,7 mrd kroner og har...
19.august - Meninger i nord

Nord – Norge i verdensklasse.

Meninger i Nord av Rita Lekang -Distriktssekretær for LO i Nordland - De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange...
06.juni - Meninger i nord

Snart sommer

Vi vet det vil komme mer gjennom funnene og utbyggingsprosjektene tilknytta Aasta Hansteen, Goliat og Johan Castberg. - Meninger i Nord av Knut...
28.mai - Meninger i nord

Eksamenstid og veien videre

Meninger i Nord av Yngve Vassmyr Adm. Dir. for Subsea 7 - Det er eksamenstid og snart er skolen slutt for mange.
10.april - Meninger i nord

Ringvirkninger kommer ikke av seg selv.

Økt aktivitet fører til mer fokus på samferdsel og annen infrastruktur. Veiene trenger vedlikehold, havner må utbedres og flyplasser må bygges og...
10.mars - Nyheter

La oss snakke om havet

Når det blåser opp - Men det er ikke hver dag at forholdene er som i dag. For oss som bor her i nord vet vi at det andre dager kan være adskillig mer...
03.mars - Meninger i nord

Fortsatt grunn til optimisme i nord

Når vi ser omfanget av en 23. runde med et betydelig antall nye blokker i Barentshavet sørøst og høyst sannsynlig tilførsel av nytt leteareal i Maud...