Supplier Days - Hammerfest 2017

Program - Supplier Day 2017, Hammerfest


Dato:
Onsdag 25. oktober 2017
Sted:
Arktisk Kultursenter, Hammerfest


08.00
Registrering, foajéen på Arktisk kultursenter
08.30
Velkommen og praktisk informasjon v/prosjektdirektør Nina Kivijervi, Petro Arctic
08.40 Sammen skaper vi konkurransekraftige løsninger, Siri Kindem
09.00  Fremtidige aktiviteter og utvalgte prosjekter, Marte Johnsen
09.30 Spørsmål og svar
09:45 Beinstrekk og mingling
10:15  Leverandørsamarbeid og foventninger, Pål Eitrheim
10:45  Fra et leverandørperspektiv - Samarbeid med Statoil, Petter Bjørkli, Polarbase
11:05 Spørsmål og svar 
11:20 Oppsummering v/ prosjektdirektør Nina Kivijervi, Petro Arctic
11.30 Lunsj og nettverksbygging.
13:00  Arctic Operations 2017


NB! Påmeldingsfrist 23. oktober 12:00

Supplier Days - Hammerfest 2017
Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe!

Nina Kivijervi
Petro Arctic

E-post: nkj@petroarctic.no        
Tel: +47  971 66 647